Utsmykking av Greverud sykehjem og omsorgsboliger

Andre utsmykkinger